قیمت پشم شیشه

لیست قیمت پشم شیشه
نمایش قیمت با ارزش افزوده
پشم شیشه ۵ سانت دانسیته ۱۴
مشاوره جهت اجرای پوشش سقف

قیمت پشم شیشه ایزوران

قیمت های درج شده با احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
مشخصات محصولضخامت(cm)دانسیته (kg/m3)ابعادروکشمحل تحویلقیمتنوسانتاریخ
قیمت پشم شیشه ۵ سانت دانسیته ۱۴ ایزوران۵۱۴۱۵*۱.۲فویل متالایز مسلح/FRکارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم شیشه ۵ سانت دانسیته ۱۴ ایزوران۵۱۴۱۵*۱.۲فویل آلومینیوم مسلح/ARPکارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم شیشه ۵ سانت دانسیته ۱۶ ایزوران۵۱۶۱۵*۱.۲فویل متالایز مسلح/FRکارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم شیشه ۵ سانت دانسیته ۱۶ ایزوران۵۱۶۱۵*۱.۲فویل آلومینیوم مسلح/ARPکارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم شیشه ۵ سانت دانسیته ۲۰ ایزوران۵۲۰۱۵*۱.۲فویل متالایز مسلح/FRکارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم شیشه ۵ سانت دانسیته ۲۰ ایزوران۵۲۰۱۵*۱.۲فویل آلومینیوم مسلح/ARPکارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم شیشه ۲.۵ سانت دانسیته ۲۴ ایزوران۲.۵۲۴۱۵*۱.۲فویل متالایز مسلح/FRکارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم شیشه ۲.۵ سانت دانسیته ۲۴ ایزوران۲.۵۲۴۱۵*۱.۲فویل آلومینیوم مسلح/ARPکارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم شیشه ۲.۵ سانت دانسیته ۳۶ ایزوران۲.۵۳۶۱۵*۱.۲فویل آلومینیوم مسلح/ARPکارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم شیشه ۲.۵ سانت دانسیته ۳۶ ایزوران۲.۵۳۶۱۵*۱.۲کاغذ کرافت آلومینیوم/KAکارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم شیشه ۲.۵ سانت دانسیته ۴۲ ایزوران۲.۵۴۲۱۵*۱.۲فویل آلومینیوم مسلح/ARPکارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم شیشه ۲.۵ سانت دانسیته ۴۲ ایزوران۲.۵۴۲۱۵*۱.۲کاغذ کرافت آلومینیوم/KAکارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم شیشه ۲.۵ سانت دانسیته ۵۰ ایزوران۲.۵۵۰۱۵*۱.۲فویل آلومینیوم مسلح/ARPکارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم شیشه ۲.۵ سانت دانسیته ۵۰ ایزوران۲.۵۵۰۱۵*۱.۲کاغذ کرافت آلومینیوم/KAکارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم شیشه ۵ سانت دانسیته ۳۶ ایزوران۵۳۶۱۵*۱.۲فویل آلومینیوم مسلح/ARPکارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم شیشه ۵ سانت دانسیته ۳۶ ایزوران۵۳۶۱۵*۱.۲کاغذ کرافت آلومینیوم/KAکارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم شیشه ۵ سانت دانسیته ۴۲ ایزوران۵۴۲۱۵*۱.۲فویل آلومینیوم مسلح/ARPکارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم شیشه ۵ سانت دانسیته ۴۲ ایزوران۵۴۲۱۵*۱.۲کاغذ کرافت آلومینیوم/KAکارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم شیشه ۵ سانت دانسیته ۵۰ ایزوران۵۵۰۱۵*۱.۲فویل آلومینیوم مسلح/ARPکارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم شیشه ۵ سانت دانسیته ۵۰ ایزوران۵۵۰۱۵*۱.۲کاغذ کرافت آلومینیوم/KAکارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم شیشه ۵ سانت دانسیته ۸۰ ایزوران۵۸۰۱۵*۱.۲فویل آلومینیوم مسلح/ARPکارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم شیشه ۵ سانت دانسیته ۸۰ ایزوران۵۸۰۱۵*۱.۲کاغذ کرافت آلومینیوم/KAکارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم شیشه ۲.۵ سانت دانسیته ۳۶ ایزوران۲.۵۳۶۱۵*۱.۲-کارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم شیشه ۲.۵ سانت دانسیته ۴۲ ایزوران۲.۵۴۲۱۵*۱.۲-کارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم شیشه ۲.۵ سانت دانسیته ۵۰ ایزوران۲.۵۵۰۱۵*۱.۲-کارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم شیشه ۲.۵ سانت دانسیته ۸۰ ایزوران۲.۵۸۰۱۵*۱.۲-کارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم شیشه ۲.۵ سانت دانسیته ۱۰۰ ایزوران۲.۵۱۰۰۱۵*۱.۲-کارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم شیشه ۵ سانت دانسیته ۳۶ ایزوران۵۳۶۱۵*۱.۲-کارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم شیشه ۵ سانت دانسیته ۴۲ ایزوران۵۴۲۱۵*۱.۲-کارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم شیشه ۵ سانت دانسیته ۵۰ ایزوران۵۵۰۱۵*۱.۲-کارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم شیشه ۵ سانت دانسیته ۶۰ ایزوران۵۶۰۱۵*۱.۲-کارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم شیشه ۵ سانت دانسیته ۷۰ ایزوران۵۷۰۱۵*۱.۲-کارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم شیشه ۵ سانت دانسیته ۸۰ ایزوران۵۸۰۱۵*۱.۲-کارخانهتماس بگیرید------

قیمت پشم شیشه آریانا پارس

قیمت های درج شده با احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
مشخصات محصولضخامت(cm)دانسیته (kg/m3)ابعادروکشمحل تحویلقیمتنوسانتاریخ
قیمت پشم شیشه ۵ سانت دانسیته ۱۴ آریانا پارس۵۱۴۱۵*۱.۲کارخانهتماس بگیرید------
قیمت پشم شیشه ۵ سانت دانسیته ۱۴ آریانا پارس۵۱۴۱۵*۱.۲انبار مشهد54,041۱۴۰۳/۰۳/۰۲
قیمت پشم شیشه

 

می‌توان گفت پشم‌ شیشه ارزان‌ترین و پر‌استفاده‌ترین عایق حرارتی و صوتی موجود است٬ که باعث ۳۰٪ بهینه سازی مصرف انرژی می‌شود. به صورت رولی و تخته‌ای تولید می‌شود٬ و ضد حریق است٬ و کاربردهای زیادی در صنعت و ساختمان سازی دارد.


در ادامه توضیحاتی راجع به انواع پشم شیشه ، کاربردهای پشم شیشه و مشخصات پشم شیشه، هم‌چنین عوامل تاثیرگذار بر قیمت پشم شیشه گفته شده است. شما می‌توانید برای خرید پشم شیشه با کارشناسان فروش سقف و سازه تماس حاصل فرمایید.

 

مزایای استفاده از پشم شیشه

 

• قیمت ارزان‌تر در مقایسه با دیگر عایق‌ها
• جلوگیری از انتقال حرارت به میزان ۵۷٪
• عایق صوتی به میزان ۵۰ dB کاهش
• نسوز بودن و ضدحریق
• عدم رشد قارچ٬ باکتری و حشرات در آن

 

کاربرد‌های پشم شیشه

 

یکی از کاربردهای اصلی پشم شیشه در سقف سوله‌ها ٬ انبارها و سقف شیروانی است. استفاده برای عایق کاری لوله‌های انتقال سیالات و کانال‌های صنعتی و ساختمانی و داکت‌های تاسیساتی هم از کاربردهای دیگر آن است.


انواع پشم شیشه


o پشم شیشه پتویی یا رولی فویل‌دار
o پشم شیشه تخته‌ای یا پانلی
o پشم شیشه عایق لوله
o پشم شیشه فله

 

قیمت پشم شیشه

 

با توجه به نوع فویل یا روکش پشم شیشه که ممکن است کاغذی٬ آلومینیوم یا متالایز باشد و همچنین تراکم یا دانسیته الیاف پشم شیشیه و همچنین ضخامت پشم شیشه تولیدی و در نهایت کارخانه تولید کننده قیمت پشم شیشه مشخص می‌شود.

انواع کالاهای تولیدی شامل:


 پشم شیشه ۵ سانتی یا پشم شیشه ۲ اینچ
 پشم شیشه دانسیته ۱۲ یا پشم شیشه d12
 پشم شیشه دانسیته ۱۰ یا پشم شیشه d10

 

خرید پشم شیشه

 

افرادی که قصد خرید پشم شیشه با کیفیت بسیار بالا را دارند می‌توانند از خدمات شرکت سقف و سازه استفاده کنند.

در صورتی که شما نیازمند تهیه این محصول برای پروژه خود هستید اما نمی‌دانید چه نوع فویل٬ تراکم یا ضخامتی نیاز دارید یا در انتخاب بین دو کارخانه پشم شیشه آریانا و پشم شیشه ایزوران یا همان پشم شیشه ایران مردد هستید، امکان دریافت مشاوره رایگان برای شما فراهم شده است.

همین امروز آخرین قیمت پشم شیشه خود را تهیه کرده و در کمترین زمان ممکن آن را در محل پروژه دریافت کنید.

قیمت پشم شیشه
ویرایش محتوا
ویرایش محتوا

برای پشم شیشه در عایق سقف باید ۱۵٪ اورلب در نظر گرفت. یعنی برای یک سقف ۱۰۰ متری ۱۱۵ متر پشم شیشه لازم است.

ویرایش محتوا

به تراکم الیاف پشم شیشه دانسیته آن می‌گویند. دانسیته ۱۲ یعنی تراکم ۱۲ کیلوگرم به متر مکعب.

ویرایش محتوا

معمولا هر رول پشم شیشه ۱۸ متر مربع است شامل ۱۵ متر طول در عرض ۱.۲ ‌

پس از ثبت درخواست سریعا با شما تماس می گیریم.