مهم‌ترین آیتم در تعیین قیمت پروفیل زد٬ وزن آن است که به سایز جان پروفیل زد نیز ارتباط دارد.