به دلیل نصب راحت‌تر و آب‌بندی بهتر ما به مشتریان٬ آبرو جعبه‌ای را پیشنهاد می‌کنیم.