معمولا استفاده از رابیتس برای سقف کاذب٬ قیمت تمام شده کمتری دارد. اما بسته به اجرت کار و زیبایی نهایی انتخاب با شماست.
پس از ثبت درخواست سریعا با شما تماس می گیریم.