ویرایش محتوا
ضخامت ۲.۵ میلیمتری لوله داربست عرضه شده در سقف و سازه٬ وزنی حدودا ۱۷ کیلوگرم دارد.
پس از ثبت درخواست سریعا با شما تماس می گیریم.