هر رول ۳۶ متر مربع است – طول ۳۰ متر و عرض ۱.۲

پس از ثبت درخواست سریعا با شما تماس می گیریم.