بله٬ از موارد مصرف شایع این نوع عایق استفاده برای دیگ بخار و جلوگیری از اتلاف انرژی است.

پس از ثبت درخواست سریعا با شما تماس می گیریم.