استفاده از متریال اولیه خارجی یا ایرانی و همچنین وزن و ضخامت پلی کربنات دوجداره٬ از موارد تاثیرگذار بر قیمت پلی کربنات دو جداره است.