می‌توان برای نصب آن از کرپی (Ubolt) و یا پیچ سرمته استفاده کرد. اما به علت سرعت و قابلیت نصب آسان‌تر، پیچ سرمته شیروانی با سایز ۱۲.۵ سانتی گزینه بهتری به شمار می‌آید.