به جز در موارد خاص، عایق الاستومری ایرانی که در کارخانه‌های با کیفیت و استاندارد داخلی تولید می‌شوند، بهتر هستند. قیمت کمتری دارند و کیفیت قابل قبول.