سقف و سازه قابلیت عرضه ۳ گونه از سایز‌های ورق عرشه فولادی را دارد، به شرح زیر:

نوع اول: گام ورق ۳۳ سانتیمتر – ارتفاع گام ۶ – و عرض مفید ورق ۹۸ سانتیمتر

نوع دوم: گام ورق ۳۰ سانتیمتر – ارتفاع گام ۷.۵ – و عرض مفید ورق ۹۴ سانتیمتر

نوع سوم: گام ورق ۲۵سانتیمتر – ارتفاع گام ۶ – و عرض مفید ورق ۷۶ سانتیمتر

پس از ثبت درخواست سریعا با شما تماس می گیریم.