می‌توانید از پیچ ۷.۵ سانتی برای نصب ساندویچ پانل ۴ سانت سقفی٬ استفاده نمایید.
پس از ثبت درخواست سریعا با شما تماس می گیریم.