معمولا برای نصب ورق در دیواره بنا از پیچ سرمته ۲ سانت استفاده می‌شود.