معمولا برای نصب ورق در دیواره بنا از پیچ سرمته ۲ سانت استفاده می‌شود.
پس از ثبت درخواست سریعا با شما تماس می گیریم.