نوع رولی در عرض ۱.۲ و طول ۱۵ متر عرضه می‌شود و نوع تخته‌ای در ابعاد استاندارد ۱.۲*۰.۶ در دانسیته‌های مختلف قابل عرضه است.