کیفیت پروفیل تولید شده در کارخانه‌جات فولاد مبارکه اصفهان بیشتر بوده و به نسبت قیمت بیشتری دارند.