نه٬ ورق پلکسی گلاس متریال متفاوتی دارد و قابلیت استفاده در فضای خارجی هم دارد. در قسمت پلکسی گلاس به توضیح مفصل آن پرداختیم.