نه٬ این ورق‌ها فاقد خاصیت UV بوده و فقط در فضای داخلی قابلیت استفاده را دارند.
پس از ثبت درخواست سریعا با شما تماس می گیریم.