نه٬ این ورق‌ها فاقد خاصیت UV بوده و فقط در فضای داخلی قابلیت استفاده را دارند.