ضخامت ۲.۵ میلیمتری لوله داربست عرضه شده در سقف و سازه٬ وزنی حدودا ۱۷ کیلوگرم دارد.