ویرایش محتوا

برای پشم شیشه در عایق سقف باید ۱۵٪ اورلب در نظر گرفت. یعنی برای یک سقف ۱۰۰ متری ۱۱۵ متر پشم شیشه لازم است.

ویرایش محتوا

به تراکم الیاف پشم شیشه دانسیته آن می‌گویند. دانسیته ۱۲ یعنی تراکم ۱۲ کیلوگرم به متر مکعب.

ویرایش محتوا

معمولا هر رول پشم شیشه ۱۸ متر مربع است شامل ۱۵ متر طول در عرض ۱.۲ ‌

پس از ثبت درخواست سریعا با شما تماس می گیریم.