ویرایش محتوا

قابلیت تولید در هر اندازه و ضخامت مفتول را دارد، بسته به پروژه شما، همچنین فنس گابیون در کاهش فرسایش خاک تاثیر به سزایی دارد. می‌توان به خاصیت آن به عنوان مهار کننده سیل با ویژگی عدم جمع شدن آب پشت سیل بند نیز اشاره کرد.

ویرایش محتوا

فاکتور هایی مثل اندازه چشمه گابیون، به گونه ای که هر چه چشمه گابیون کوچکتر باشد سیم مفتول بیشتری استفاده شده در نهایت وزن و قیمت گابیون بیشتر خواهد شد.

همچنین ضخامت مفتول به کار رفته نیز مهم است به گونه ای که هر چه مفتول ضخیم تر باشد وزن و قیمت فنس گابیون هم بیشتر می‌شود و در نهایت مانند همه محصولات فولادی قیمت ارز و عرضه و تقاضا نیز در قیمت آن تاثیر دارند.

پس از ثبت درخواست سریعا با شما تماس می گیریم.