بستگی به منطقه مکانی و ضخامت ساندویچ پانل مورد استفاده دارد٬ مثلا برای ساندویچ پانل ۴ سانت سقفی٬ دهانه تیرریزی تا ۲ متر استاندارد است.