بستگی به ضخامت ساندویچ پانل شما دارد٬ مثلا برای ساندویچ پانل ۴ سانت سقفی از پیچ سرمته ۷.۵ سانتی استفاده می‌شود.