به طور کلی ۴ نوع تیرآهن در بازار استفاده می‌شود، تیرآهنIPE  استاندارد اروپایی ـ تیر آهن INP استاندارد چین و روسیه ـ تیر آهن IPB بال پهن یا هاش ـ تیرآهن لانه زنبوری CNP

پس از ثبت درخواست سریعا با شما تماس می گیریم.