از عواملی مثل افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تولید که مربوط به بخش تولیدی تیرآهن است. تا عواملی مثل تغییرات قیمت ارز و شرایط بازار مثل میزان عرضه و تقاضا و همچنین تغییرات شرایط جهانی بر قیمت تیرآهن تاثیر دارند.

پس از ثبت درخواست سریعا با شما تماس می گیریم.