هر رول حدودا ۲۶ متر طول دارد.
پس از ثبت درخواست سریعا با شما تماس می گیریم.