در کل سیم خاردار سوزنی ارزان تر است،‌ چه خود سیم خاردار و چه ملزومات  لازم برای نصب آن اما به نسبت سیم خاردار حلقوی در مقدار امنیت کمتری دسته بندی می‌شود.

پس از ثبت درخواست سریعا با شما تماس می گیریم.