هر متر طول ورق ضخامت ۰.۴۸ حدودا ۴.۷ کیلوگرم وزن دارد٬ که ضربدر قیمت روز ورق گالوانیزه شده و قیمت آن مشخص می‌شود

پس از ثبت درخواست سریعا با شما تماس می گیریم.