معمولا هر رول پشم شیشه ۱۸ متر مربع است شامل ۱۵ متر طول در عرض ۱.۲ ‌

پس از ثبت درخواست سریعا با شما تماس می گیریم.