سقف و سازه نماینده رسمی شرکت پلیمر طلایی یزد در استان خراسان بزرگ است٬ و انواع پلی کربنات موجود ساخت این شرکت است.