پایه فنس یا پایه حصار برای نصب توری حصاری یا سیم خاردار به کار می‌رود و از قوطی پروفیل یا لوله تولید می‌شود. همچنین دارای چنگ‌هایی برای نگه داشتن فنس است، که سرعت نصب فنس را افزایش داده و باعث کاهش هزینه‌ها می‌شود.

چون استفاده از پایه فنس از نظر اقتصادی کمترین هزینه را دارد، بهترین راه حل برای حصار کشی با فنس باغی و یا سیم خاردار است.

پس از ثبت درخواست سریعا با شما تماس می گیریم.