توری حصاری یا همان فنس در ارتفاع ۱ تا ۳ متری بسته به نیاز مشتری تولید می‌شود. مفتول گالوانیزه آن از ضخامت ۲ تا ۴ میلیمتر قابلیت تولید دارد، همچنین چشمه آن نیز در سایزهای ۵.۵ تا ۷.۵ سانتیمتر می‌تواند تولید شود.