توری مرغی موجود در سقف و سازه در عرض‌های  ۰.۹ – ۱.۲ – ۱.۸ – ۲ متری و در طول ۴۵ متر عرضه می‌شود.

پس از ثبت درخواست سریعا با شما تماس می گیریم.