توجه به نکاتی مثل تکه تکه نبودن توری مرغی، بسته‌بندی سالم و عدم زنگ‌زدگی مفتول توری مرغی مواردی است که باید رعایت شود.

همچنین دقت به نوع و ضخامت مفتول و اندازه چشمه توری مرغی از جهت مطابقت داشتن با نیازتان از موارد مهم است.

پس از ثبت درخواست سریعا با شما تماس می گیریم.