ویرایش محتوا

عرض ۱.۱ متر و طول های متفاوتی مثل ۱ ، ۱.۵ ، ۱.۷۵ ، ۲ ، ۲.۲۵ ، ۲.۵ ، ۳ متری در فروشگاه سقف و سازه قابل عرضه است.

ویرایش محتوا

می‌توان برای نصب آن از کرپی (Ubolt) و یا پیچ سرمته استفاده کرد. اما به علت سرعت و قابلیت نصب آسان‌تر، پیچ سرمته شیروانی با سایز ۱۲.۵ سانتی گزینه بهتری به شمار می‌آید.

پس از ثبت درخواست سریعا با شما تماس می گیریم.