مجتمع فولاد خراسان-کارخانه کویر کاشان-فولاد نوین متین-فولاد روهینا-فولاد صنعت بناب و بزرگترین آنها کارخانه ذوب آهن اصفهان است که پرسابقه ترین و بیشترین تولید میلگرد در ایران را دارد.