ویرایش محتوا

بستگی به ضخامت ساندویچ پانل شما دارد٬ مثلا برای ساندویچ پانل ۴ سانت سقفی از پیچ سرمته ۷.۵ سانتی استفاده می‌شود.

ویرایش محتوا

بستگی به منطقه مکانی و ضخامت ساندویچ پانل مورد استفاده دارد٬ مثلا برای ساندویچ پانل ۴ سانت سقفی٬ دهانه تیرریزی تا ۲ متر استاندارد است.

پس از ثبت درخواست سریعا با شما تماس می گیریم.