بله٬ پلی کربنات لانه زنبوری هم در نوع ساده و هم RFX موجود است.
پس از ثبت درخواست سریعا با شما تماس می گیریم.