توری پلاستیکی نقش نگه‌دارنده دارد. چنانچه فاصله تیرریزی کم باشد نیازی به وجود آن نیست.

پس از ثبت درخواست سریعا با شما تماس می گیریم.