کارتن پلاست نقش نگه‌دارنده و محافظ دارد. چنانچه فاصله تیرریزی کم باشد و نیازی به شستشو از زیر نباشد٬ نیازی به وجود کارتن پلاست نیست.

پس از ثبت درخواست سریعا با شما تماس می گیریم.