نبشی۳ در طول هر شاخه ۶ متر، موجود بوده و به ‌صورت کیلویی به فروش می‌رسد

پس از ثبت درخواست سریعا با شما تماس می گیریم.