نبشی۳ در طول هر شاخه ۶ متر، موجود بوده و به ‌صورت کیلویی به فروش می‌رسد