کافی است با کارشناسان فروش سقف و سازه به شماره ۰۵۱۳۶۶۶۲۵۵۵ تماس حاصل نمایید.