در ایران کارخانه‌های فولاد مبارکه اصفهان، هفت الماس قزوین و شرکت فولاد غرب آسیا ورق روغنی تولید میکنند