فاکتور هایی مثل اندازه چشمه گابیون، به گونه ای که هر چه چشمه گابیون کوچکتر باشد سیم مفتول بیشتری استفاده شده در نهایت وزن و قیمت گابیون بیشتر خواهد شد.

همچنین ضخامت مفتول به کار رفته نیز مهم است به گونه ای که هر چه مفتول ضخیم تر باشد وزن و قیمت فنس گابیون هم بیشتر می‌شود و در نهایت مانند همه محصولات فولادی قیمت ارز و عرضه و تقاضا نیز در قیمت آن تاثیر دارند.

پس از ثبت درخواست سریعا با شما تماس می گیریم.