قابلیت تولید در هر اندازه و ضخامت مفتول را دارد، بسته به پروژه شما، همچنین فنس گابیون در کاهش فرسایش خاک تاثیر به سزایی دارد. می‌توان به خاصیت آن به عنوان مهار کننده سیل با ویژگی عدم جمع شدن آب پشت سیل بند نیز اشاره کرد.

پس از ثبت درخواست سریعا با شما تماس می گیریم.