قیمت سیم خاردار خطی تبری

اطلاعات تکمیلی

طول

۲۵۰ متر

وزن

۲۵ کیلوگرم

قیمت(تومان)

0

واحد

کیلوگرم

محل تحویل

کارخانه

تاریخ

۱۴۰۲.۱۲.۱۶

خرید کالا

ثبت سفارش

تولید کننده

0