قیمت فنس (توری حصاری) چشمه ۵ مفتول ۱.۹

اطلاعات تکمیلی

چشمه

۵

وزن هر متر مربع

۸۴۰ گرم

قیمت(تومان)

0

واحد

متر مربع

تاریخ

۱۴۰۲.۱۲.۱۶

خرید کالا

ثبت سفارش

محل تحویل

انبار مشهد

نوسانات

.

تولید کننده

0