قیمت ورق گالوانیزه ۰.۳۰ عرض ۱.۲۵ سمنان

اطلاعات تکمیلی

ضخامت(mm)

۰.۳۰

مشخصات محصول

قیمت ورق گالوانیزه ۰.۳۰ عرض ۱.۲۵ سمنان

حالت

رول

قیمت(تومان)

0

واحد

کیلوگرم

محل تحویل

کارخانه

تاریخ

۱۴.۲.۱۱.۲۵

تولید کننده

سمنان