قیمت ورق گالوانیزه ۰.۴۵ عرض ۱.۲۵ سمنان

اطلاعات تکمیلی

ضخامت(mm)

۰.۴۵

مشخصات محصول

قیمت ورق گالوانیزه ۰.۴۵ عرض ۱.۲۵ سمنان

حالت

رول

قیمت(تومان)

0

واحد

کیلوگرم

محل تحویل

کارخانه

تاریخ

۱۴.۲.۱۱.۲۵

تولید کننده

سمنان