قیمت ورق گالوانیزه ۰.۴۸ عرض ۱.۲۵ روی اندود

اطلاعات تکمیلی

ضخامت(mm)

۰.۴۸

مشخصات محصول

قیمت ورق گالوانیزه ۰.۴۸ عرض ۱.۲۵ روی اندود

حالت

رول

قیمت(تومان)

0

واحد

کیلوگرم

محل تحویل

کارخانه

تاریخ

۱۴.۲.۱۱.۲۵

تولید کننده

روی اندود