قیمت ورق گالوانیزه ۰.۸۰ عرض ۱.۲۵ روی اندود

اطلاعات تکمیلی

تولید کننده

روی اندود

ضخامت(mm)

۰.۸۰

مشخصات محصول

قیمت ورق گالوانیزه ۰.۸۰ عرض ۱.۲۵ روی اندود

حالت

رول

قیمت(تومان)

0

واحد

کیلوگرم

محل تحویل

کارخانه

تاریخ

۱۴.۲.۱۱.۲۵

برند

روی اندود